Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

stanowiska samodzielne - wiorin koszalin

Anna Fleszer

samodzielne stanowisko ds. kadr

tel. 94 343-32-14 wew. 46

Zbigniew Koczarski
st. inspektor bhp,
samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa,
higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

tel. 94 343-32-14 wew. 44

z.koczarski@koszalin.piorin.gov.pl

Piotr Granda
starszy informatyk
samodzielne stanowisko ds. informatyki

tel. 94 343-32-14 wew. 49

Artur Dryński
inspektor ds. prowadzenia archiwum
samodzielne stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego
tel. 94 343-32-14

Edward Żurawski

IODO,

samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa,

tel. 94 343-32-14 wew. 44

Zgłoś błąd