Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin koszalin


fax.: 94 341-55-82

 

Joanna Malesińska
kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 94 343-32-14 wew. 39

 

Monika Pietrzycka-Snigier
główny specjalista

tel. 94 343-32-14 wew. 39

Marta Jędrzejko
starszy specjalista

tel. 94 343-32-14 wew. 33

Marta Maszner

inspektor

tel. 94 343-32-14 wew. 33

 

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN).
 2. Nadzór nad pobieraniem prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych.
 3. Nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących postępowań w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych i RAN.
 4. Nadzór  nad obsługą fitosanitarną eksportu, w tym nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych.
 5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.
 6. Prowadzenie  Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.
 7. Nadzór nad upoważnianiem podmiotów do wydawania paszportów roślin.
 8. Nadzór nad wydawaniem paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych.
 9. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych w obrocie w zakresie zaopatrzenia roślin w paszporty.
 10. Nadzór nad przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 11. Zatwierdzanie wpisów podmiotów w systemie TRACES-NT.
 12. Nadzór nad prowadzeniem prac naukowo - badawczych.
Zgłoś błąd