Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wojewódzkiego Inspektora wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1992) oraz z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.

 

Zgodnie z paragrafem § 6 ustęp 4 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, ustalonego Zarządzeniem nr 14/2021 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 18 maja 2021 r., do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania Inspekcji oraz ustalanie regulaminów, wydawanie zarządzeń, instrukcji, rozpatrywanie skarg i wniosków w celu poprawy i ujednolicenia funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 21.05.2015 12:52
Data aktualizacji informacji: 27.09.2023 08:57
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd