Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek WIORiN w Koszalinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie posiada majątek o łącznej wartości:

7 752 770,31 PLN (stan na dzień 31.12.2022 r) w tym :

- środki trwałe w wysokości i wartości niematerialne i prawne 6 136 792,14 PLN
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 615 978,17 PLN

 

Charakterystyka środków trwałych :

 

  • Grupa 00 - Grunty o wartości 1 029 761,43 PLN
  • Grupa 01 – Budynki i lokale o wartości 2 266 105,03 PLN
  • Grupa 02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 39 979,60 PLN
  • Grupa 04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości
                   117 391,89 PLN
  • Grupa 05 –  Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne o wartości 7 485,04 PLN
  • Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 28 070,00 PLN
  • Grupa 07 - Środki transportu o wartości 2 010 426,27 PLN

Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 637 572,88 PLN

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 12.09.2014 13:09
Data aktualizacji informacji: 10.02.2023 09:33
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd