Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majątek WIORiN w Koszalinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie posiada majątek o łącznej wartości:
7 578 683,03 PLN (stan na dzień 31.12.2021 r) w tym : - środki trwałe w wysokości i wartości niematerialne i prawne 6 167 139,75 PLN - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 411 543,28 PLN
Charakterystyka środków trwałych :
 Grupa 00 - Grunty o wartości 1 029 761,43 PLN
 Grupa 01 – Budynki i lokale o wartości 2 266 105,03 PLN
 Grupa 02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 39 979,60 PLN
 Grupa 04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 117 391,89 PLN
 Grupa 05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne o wartości 7 485,04 PLN
 Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 28 070,00 PLN
 Grupa 07 - Środki transportu o wartości 1 940 629,77 PLN
 Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 637 572,88 PLN

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 12.09.2014 13:09
Data aktualizacji informacji: 04.05.2022 15:06
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd