Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 22.04.2021

Powołanie komisji przetargowej-termomodernizacja budynku O/Wałcz

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 07.04.2021

W sprawie udzielenia dnia wolnego na wykonanie szczepienia przeciw Covid 19

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 07.01.2021

Uchylające zarządzenie nr 4/2018

- w spr Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000Euro

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30.11.2020

W sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie wykonywania pracy w celu zwalczania epidemii-noszenie maseczek

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 03.11.2020

Organizacja pracy WIORiN na czas zagrożenia COVID-19

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 30.10.2020

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na 31.12.2020 r

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 30.09.2020

Wyznaczenie Koordynatora ds.. Dostępności w WIORiN w Koszalinie

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 14.09.2020

Wyznaczenie nowego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 28.08.2020

Dot. stałego dyżuru WIORiN na czas zagrożenia

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 10.08.2020

W sprawie powołania komisji przetargowej-przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku w oddziale w Sławnie

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 28.05.2020

W sprawie powołania Komisji ds.. Likwidacji składników majątku ruchomego w WIORiN w Koszalinie

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 11.05.2020

W sprawie instrukcji wprowadzającej środki bezpieczeństwa zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 w WIORiN w Koszalinie

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 15.04.2020

Przeprowadzenie testu w służbie cywilnej

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 26.11.2019

W spr. ustalenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników WIORiN w Koszalinie

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 25.10.2019 oraz 22/2019 z dnia 12.11 2019

W spr. powołania Komisji Przetargowej w WIORiN w Koszalinie do przeprowadzenia w trybie przetargu publicznego sprzedaży składników majątku ruchomego.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Granda
Data publikacji informacji: 17.05.2021 11:14
Data aktualizacji informacji: 17.05.2021 11:18
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd