Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.1.2022.AM

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

17.03.2022
WAD.272.2.6.2021.AM

Zapytanie ofertowe - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu w 2022r.

29.10.2021
WAD.272.1.2021.AM

26.02.2021
WAD.272.2.7.2020

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie i terenowych komórek organizacyjnych

30.11.2020
WAD.272.1.2.2020

AKTUALNY - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Termomodernizacja budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 1A

10.08.2020
WAD.272.2.3.2020

ZAKOŃCZONE -ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni utwardzonych z odwodnieniem na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie - Laboratorium Wojewódzkie przy ul. Przemysłowej 4 w Koszalinie

25.06.2020
WAD.272.1.1.2020

ZAKOŃCZONY - PRZETARG NIEOGRANICZONY Termomodernizacja budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 1A

05.06.2020
WAD.272.1.2020

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK

18.03.2020
WAD.272.2.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

15.11.2019
WAD.272.1.2.2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY( POWTÓRZENIE POSTĘPOWANIA) - Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej oraz wykonanie izolacji pionowej budynku Laboratorium Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 4

09.05.2019
1  2  3  4  5    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 20.10.2014 12:18
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.10.2014 13:46
Sprawdź historię zmian