07 Lutego 2023

Zalecane do uprawy Drukuj

Jak co roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie odbyło się zimowe posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W obradach brał  udział między innymi przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, kierownik Oddziału w Stargardzie.  Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego utworzono „Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” na rok 2023. Odmiany umieszczone na liście w ostatnich latach wykazały dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje gwarancję lepszych efektów gospodarczych, niż uprawa innych odmian badanych w naszym województwie.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl


lista aktualności