28 Września 2018

SZKOLENIE "NIELEGALNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN" Drukuj

Dnia 26 września br. w Szczecinie miało miejsce szkolenie dla przedstawicieli Prokuratur i Policji oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dotyczące środków ochrony roślin. Spotkanie zorganizował Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z WIORiN w Koszalinie. Główny temat, jaki podjęto na szkoleniu to wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin. Środki te mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz powodować niekorzystne zmiany w środowisku. Służby uczestniczące w spotkaniu mają kompetencje do walki i zapobiegania wprowadzaniu do obrotu nielegalnych środków ochrony roślin na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest więc ich sprawne współdziałanie, aby zapobiegać takim zagrożeniom.