12 Grudnia 2022

Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników Drukuj

Aby usprawnić proces wprowadzania i adaptacji nowych pracowników Wojewódzki Inspektor Pani Barbara Hawrył zarządzeniem powołała w WIORiN w Koszalinie  zespół szkoleniowy składający się z 5 doświadczonych pracowników będących ekspertami w danej dziedzinie. Powołany zespół prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników  po raz pierwszy zatrudnionych w służbie cywilnej w ramach tzw. służby przygotowawczej.              W dniach 17 oraz 29 listopada br. w siedzibie WIORiN w Koszalinie odbyły się takie szkolenia dla 8 nowych pracowników i obejmowały one swoim zakresem 10 tematów, tj.:

  1. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
  2. System służby cywilnej
  3. Etyka służby cywilnej oraz wizerunek urzędu
  4. Procedury w administracji
  5. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
  6. Finanse publiczne
  7. Zamówienia publiczne
  8. Audyt i kontrola w administracji
  9. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - polityka antydyskryminacyjna
  10. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa

Cykl szkoleń zakończony będzie w grudniu br. egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Osoby, które uzyskają 75% poprawnych odpowiedzi otrzymają zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym służby przygotowawczej w służbie cywilnej. Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom życzymy powodzenia.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności