18 Września 2018

Święto Krajowej Administracji Skarbowej Drukuj

Dnia 14 września br. miały miejsce obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone z nadaniem sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, z mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, otrzymała sztandar a Wojewoda Zachodniopomorski zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom wręczył odznaczenia państwowe.

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Krajowa Administracja Skarbowa współpracują ze sobą od lat. Łączy nas porozumienie o współpracy, odnowione w tym roku. Wspólnie realizujemy jeden cel, jakim jest ochrona terytorium RP przed niepożądanymi towarami pochodzenia roślinnego i nielegalnymi środkami ochrony roślin.  KAS wspiera nasze działania przyczyniając się do rozwoju sektorów gospodarki związanych z rolnictwem.

 

Podczas tej uroczystości Pan Jarosław Grzelak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej          w Szczecinie z rąk Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin             i Nasiennictwa otrzymał okolicznościowy medal „W służbie nowoczesnego rolnictwa” jako podziękowanie za dobrą współpracę pomiędzy służbą celno-skarbową a służbą fitosanitarną na terenie województwa zachodniopomorskiego.


lista aktualności