21 Września 2018

Środki ochrony roślin a bezpieczeństwo Drukuj

W dniach 18-19 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży województwa zachodniopomorskiego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych ZUW. W szkoleniu uczestniczyła również Pani Anna Kraska Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która wygłosiła referat nt. „Zagrożenia wynikające z niewłaściwego obrotu i stosowania środków ochrony roślin”.  W wystąpieniu uwzględniono głównie aspekt wpływu środków ochrony roślin na produkty żywnościowe pochodzenia roślinnego (bezpieczeństwo żywności). Poruszono również problem związany z nielegalnym obrotem środkami ochrony roślin (podrabianie środków). Przedstawiono działania Inspekcji w tym zakresie, co wpisuje się w główny temat szkolenia tj. szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli.