24 Lipca 2018

Spotkanie w Minikowie Drukuj

W dniu 3 lipca br. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie wzięli udział w szkoleniu pt. „WYMAGANIA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W ODNIESIENIU DO UPRAW ZBÓŻ I RZEPAKU”. Szkolenie zorganizował Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W trakcie wykładów omówiono zagadnienia związane z minimalizowanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, omówiono ważne gospodarczo agrofagi oraz przedstawiono wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim. Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna – wizyta na poletkach doświadczalnych.

Foto: Małgorzata Kołacz, Joanna Nalazek