12 Grudnia 2017

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” - wzmocnienie administracji rządowej działającej w sektorze bezpieczeństwa żywności Drukuj

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru”, prowadzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykonawcą projektu jest firma doradcza PwC. Dedykowany jest on administracji rządowej, działającej w sektorze bezpieczeństwa żywności. Udział w nim bierze Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Weterynaryjna. W tym celu w każdym Inspektoracie utworzony został zespół projektowy. WIORiN w Koszalinie również bierze udział w tym projekcie.

W dniach 5-6 grudnia br. w Warszawie odbyły się warsztaty dla Kierowników Urzędów oraz Kierowników i Członków Zespołów Projektowych, które miały na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom ram projektu oraz przekazanie wiedzy i dobrych praktyk z realizacji podobnych przedsięwzięć.

W tym dwudniowym spotkaniu udział wzięli: Minister Jarosław Pinkas - Pełnomocnik Rządu ds. Konsolidacji Inspekcji, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz Kierownictwo Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Drugiego dnia warsztatów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pani Anna Kraska, jako panelista-ekspert, wzięła udział w panelu dyskusyjnym pn.: „Wnioski i doświadczenia z dotychczas realizowanych projektów”. Warsztaty można podsumować konkluzją, że zmiany są konieczne, aby jeszcze lepiej realizować zadania administracji na rzecz obywateli


lista aktualności