28 Stycznia 2019

Problematyka wprowadzania środków ochrony roślin na terytorium RP Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie był inicjatorem spotkania  inspektorów Oddziału Granicznego w Szczecinie oraz Oddziału Celnego „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie, które miało miejsce 17 stycznia br.

Na spotkaniu omawiane były kwestie związane z wprowadzaniem środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Była to również okazja do poruszenia poważnego problemu jaki stanowi wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin. Środki te stwarzają ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz powodują degradację środowiska. W trakcie spotkania szkoleniowego miały także miejsce robocze ustalenia  dotyczące najszybszego sposobu powiadamiania WIORiN o ewentualnym wykryciu przez służby celne nieprawidłowości.

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Krajową Administrację Skarbową łączy porozumienie o współpracy, którego celem jest ochrona terytorium RP przed niepożądanymi towarami pochodzenia roślinnego, a także nielegalnymi środkami ochrony roślin.  Z uwagi na kompetencje wspólnie realizujemy cel, jakim jest ochrona terytorium RP przed niepożądanymi towarami pochodzenia roślinnego i nielegalnymi środkami ochrony roślin. Spotkania takie są więc bardzo ważne dla sprawnego i skutecznego współdziałania obydwu służb.


lista aktualności