25 Lipca 2018

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa Drukuj

Dnia 20 lipca br. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pani Anna Kraska wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa, które miało miejsce w Sejmie RP.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin MODESTO 480 FS oraz CRUISER OSR 322 FS (środki z grupy neonikotynoidów) z przeznaczeniem do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku ozimego. W związku z tym głównym tematem posiedzenia były kwestie związane ze stosowaniem neonikotynoidów w zaprawach nasiennych. Środowisko pszczelarzy, w związku z potencjalną szkodliwością ww. środków dla pszczół, wyraziło obawy w kwestii dopuszczenia do stosowania ww. środków. Obecni przedstawiciele producentów wyrazili zadowolenie z decyzji zezwalającej na stosowanie zapraw, co daje ochronę przed istotnymi szkodnikami rzepaku (m.in. chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, zgorzel siewek), ograniczając tym samym stosowanie środków ochrony roślin na rosnące rośliny rzepaku. Ponadto poruszono kwestie związane z procesem powoływania komisji ds. wyjaśniania przyczyn zatrucia pszczół, w skład których wchodzi również przedstawiciel PIORiN. Postulowano za jednolitą regulacją zmierzającą do ustanowienia stałych komisji.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przybliżył podstawy prawne dotyczące działań kontrolnych PIORiN (urzędowe kontrole, pobieranie prób płodów rolnych do badania na pozostałości środków ochrony roślin oraz zakup środków ochrony roślin i ich stosowanie).

Foto: D. Dąbrowska, M. Boroń