15 Października 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wizytą w Koszalinie Drukuj

Dnia 11 października br. gościł w Koszalinie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. W siedzibie KOWR spotkał się z przedstawicielami administracji rolnej działającej na terenie województwa i powiatu koszalińskiego oraz z przedstawicielami środowisk rolniczych (Zachodniopomorska Izba Rolnicza i NSZZ „Solidarność” RI). W spotkaniu tym brała również udział p. Anna Kraska Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Minister Ardanowski przedstawił kierunki działania resortu w zakresie realizacji polityki rolnej państwa. Położył nacisk na dobrą współpracę instytucji rolniczych na rzecz polskiego rolnictwa. Podkreślił wagę polskiej żywności i instytucji administracji publicznej działającej w obszarze bezpieczeństwa żywności.