20 Lutego 2024

Integrowana ochrona roślin Drukuj

W dniu 14.02 br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryfinie z siedzibą w Baniach  zorganizował w miejscowości Chojna 2-godzinne spotkanie dla grupy 21 rolników. Zaproszony na spotkanie kierownik WIORiN w Koszalinie, Oddziału w Gryfinie wygłosił prelekcję dotyczącą „Integrowanej metody ochrony roślin”. Słuchacze brali czynny udział w dyskusji wykazując się dużą wiedzą z zakresu racjonalnej ochrony roślin. Ponadto chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z łączeniem różnych metod ochrony roślin. Rolnicy zwrócili szczególną uwagę na problem racjonalnego stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do ochrony organizmów pożytecznych, w szczególności pszczół. W trakcie dyskusji poruszono szereg innych tematów, w tym: stref buforowych, zmniejszającej się ilości dopuszczonych do stosowania substancji aktywnych oraz coraz częściej spotykanemu zjawisku jakim jest kompensacja chwastów.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.