13 Września 2022

Korzystne zmiany dla producentów ziemniaków


Zmiany przepisów dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych ziemniaka
Więcej
09 Września 2021

Zasady rejestracji upraw i kontrole obrotu ziemniakami w Polsce


Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zajmujące się ziemniakami muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Więcej