Rejestr podmiotów profesjonalnych

Wzór wniosku

 

Wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do:

  1. urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
  2. zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

 

Wniosek został opracowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 i dotyczy obszaru spraw fitosanitarnych oraz spraw objętych przepisami o nasiennictwie. 

 

Wniosek składa się z następujących części/elementów:

  1. część główna zawierająca ogólne dane wnioskodawcy wspólne dla ww. obszarów,
  2. załącznik A - jest to część, gdzie wypełnia się dane w zakresie spraw fitosanitarnych,
  3. załącznik B - jest ta cześć, gdzie wypełnia się dane w zakresie spraw nasiennych
  4. dodatkowy załącznik „Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów", który może być wykorzystany przez podmioty do podawania tego typu informacji.

 

Podmiot zawsze powinien wypełnić część główną wniosku oraz w zależności od tego do jakiego rejestru i/lub ewidencji chce dokonać wpisu/zgłoszenia lub aktualizacji danych, powinien wypełnić dodatkowo co najmniej załącznik A lub załącznik B lub też obydwa te załączniki. Ponadto, podmiot powinien dołączyć inne dodatkowe załączniki wymagane przy wpisie/aktualizacji określonej działalności.

Pliki do pobrania

Ogólne dane wnioskodawcy
dane w zakresie spraw fitosanitarnych
dane w zakresie spraw nasiennych
Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
Całość w jednym pliku - część ogólna oraz załączniki A i B