Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne

Wzór paszportu...
Wzór paszportu...

Paszport roślin jest to dokument, który musi być dołączony do każdej jednostki handlowej (pojedyncza doniczka, kompozycja, multiplat, itp.) roślin przeznaczonych do sadzenia. Potwierdza on, że oferowane do sprzedaży rośliny zostały skontrolowane i są wolne od organizmów szkodliwych.

 

Rośliny przeznaczone do sadzenia oznaczają rośliny, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone. Zaliczamy do nich wszystkiego rodzaju sadzonki, drzewa, krzewy, ale również typowe rośliny w doniczkach, których przeznaczeniem będzie dekoracja pomieszczeń. Szczegółowy wykaz roślin, który podlega paszportowaniu zawarty został w Załączniku XIII i XIV rozporządzenia KE nr 2019/2072. 

 

Paszporty roślin powinny być wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Stosowne upoważnienie można otrzymać po zdaniu egzaminu, potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen zdrowotności roślin do celów wydawania paszportów roślin. Szczegóły dotyczące egzaminu znajdą Państwo tutaj: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/egzamin-dla-podmiotow/

 

Jednocześnie paszporty roślin mogą być wydawane tylko przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Rejestracji można dokonać w każdej jednostce organizacyjne Inspekcji. Wzór wniosku oraz więcej informacji dostępny jest tutaj: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/rejestr-przedsiebiorcow/.

 

W określonych sytuacjach paszporty roślin mogą być wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Aktualne przepisy prawa regulujące m.in. powyższe zagadnienia dostępne są tutaj: http://piorin.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/nadzor-fitosanitarny/ 

Pliki do pobrania

Prezentacja omawiająca podstawowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania w kontekście nowego prawa UE
Prezentacja wygłoszona na targach "Zieleń to Życie". Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031

Sprzedaż przez Internet

1. Sprzedaż roślin do sadzenia przez Internet

Jeżeli ma miejsce sprzedaż roślin do sadzenia, poprzez umowy zawierane na odległość (np. aukcje internetowe, sklepy internetowe, Allegro, Olx, Facebook, poczta kwiatowa), to rośliny muszą być zawsze zaopatrzone w paszport roślin.

Paszport roślin może być wydany (po spełnieniu określonych wymagań zdrowotnościowych),  tylko dla podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Oznacza to, że osoba sprzedająca przez Internet nawet małe ilości roślin / nadwyżki z własnej produkcji/ rośliny ze swojego prywatnego ogrodu/domu - musi być zarejestrowana i musi zaopatrywać te rośliny w paszporty roślin.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

2. Wymiana roślin pomiędzy hobbystami/ amatorami ogrodnikami

Jeżeli kolekcjoner ogrodnik / hobbysta będzie wymieniał się roślinami z innym hobbystą/amatorem ogrodnikiem, to nie musi być wpisany do rejestru podmiotów, a rośliny te będą mogły być przekazane drugiemu hobbyście bez paszportu roślin. Jednak, należy podkreślić jeszcze raz, że nie może być to w formie sprzedaży przez Internet (umowy zawierane na odległość).

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

3. Czy amator ogrodnik/ hobbysta jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu przepisów prawa w zakresie zdrowia roślin?

Prowadzenie sprzedaży roślin do sadzenia i osiąganie z tego korzyści finansowych oznacza zaangażowanie profesjonalne, a więc amator ogrodnik/ hobbysta który prowadzi sprzedaż roślin jest podmiotem profesjonalnym.

Nie wszystkie jednak „podmioty profesjonalne” podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Jeżeli amator ogrodnik/ hobbysta dokonuje wymiany roślin do sadzenia wyłącznie i bezpośrednio z użytkownikami ostatecznymi (w tym z innymi hobbystami), to nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych.

Jeżeli  dana osoba dokonuje sprzedaży roślin do sadzenia przez Internet, to podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, a sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są tutaj.

 

Zgłoś błąd