13 Listopada 2019

Baza pytań

Pytania wraz z możliwymi odpowiedziami, z podziałem na bloki tematyczne.

 

Każde pytanie zawiera 3 warianty odpowiedzi, przy czym tylko 1 jest prawidłowa. W teście na egzaminie wybranych zostanie losowo po 15 pytań z wybranych przez zdającego bloków tematycznych.  

 

Pytania z zagadnień z obszaru rejestracji podmiotów profesjonalnych i wydawania paszportów roślinzostały opracowane na podstawie

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031, w szczególności na podstawie art. 2, 4, 6, 36, 65, 66, 69, 70, 78-90, 92-95,
  • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji nr 2017/2313
  • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji nr 2019/66

Akty te dostępne są tutaj.

 

Informacje z zakresu biologi i objawów powodowanych przez te agrofagi można znaleźć m.in. na naszej stronie w zakładce Publikacje, a także na stronie internetowej EPPO https://gd.eppo.int/.

 

W pytaniach dotyczących "agrofagów szkodliwych", uwzględniono agrfoagi kwarantannowe dla Unii, w tym agrofagi kwarantannowe dla stref chronionych (zał. II, III Rozporządzenia nr 2019/2072) oraz regulowane agrofagi niekwarantannowe - RNQP (zał. IV w/w Rozporządzenia). Treść tego Rozporządzenia dostępna jest tutaj: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/wnf/nowe_prawo_ue/oj_l_2019_319_full_pl_txt.pdf

Pliki do pobrania

Agrofagi szkodliwe dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona
Agrofagi szkodliwe dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz winorośli i chmielu
Agrofagi szkodliwe dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego drzew i krzewów ozdobnych oraz leśnych
Agrofagi szkodliwe dla roślin ozdobnych, innych niż drzewa i krzewy, przeznaczonych do sadzenia
Agrofagi szkodliwe dla materiału siewnego w formie nasion, wymagającego zaopatrzenia w paszport roślin