Nowe zagrożenia fitosanitarne (NERS – New Emerging Risks)

Neoleucinodes elegantalis
Neoleucinodes...
Oemona hirta
Oemona hirta
Spodoptera frugiperda
Spodoptera...

Każdego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zgłaszają do Komisji Europejskiej około 2000 przypadków wykrycia organizmów szkodliwych dla roślin (czynników chorobotwórczych i szkodników) w towarach importowanych spoza UE. Ponadto każdego roku identyfikowanych jest na terytorium państw członkowskich UE ponad 100 nowych agrofagów, które dotychczas nie były znane z występowania na danym obszarze. Jak najszybsze stwierdzenie faktu pojawienia się nowego agrofaga na danym terenie ma kluczowe znaczenie dla oceny jego szkodliwości dla roślin uprawnych i środowiska naturalnego oraz oszacowania potencjalnych strat gospodarczych. Im więcej czasu upłynie od wprowadzenia i zasiedlenia się nowego agrofaga do momentu jego wykrycia, tym trudniejsza i bardziej kosztowna będzie jego elimanacja. Przykładami obrazującymi znaczenie i skalę tego rodzaju problemów jest występowanie nicienia - węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) na terytorium Portugalii i Hiszpanii, gdzie koszty działań zmierzających do wyniszczenia agrofaga, prowadzone w latach 1999–2013, sięgają ogółem ok. 100 mln EUR czy też porażenie drzew oliwnych przez bakterię Xylella fastidiosa we Włoszech, gdzie od 2014 r. porażeniu uległo 1 mln drzew oliwnych, a produkcja oliwy z oliwek we włoskim regionie Apulia zmniejszyła się o 40%, co stanowi wartość 65-195 mln EUR.


W sytuacji wzrastającego poziomu zagrożenia dla zdrowia roślin za najbardziej istotne uznaje się podnoszenie świadomości społecznej, jako ważnego narzędzia realizacji działań zapobiegawczych i zwalczających w obszarze zdrowia roślin. Jak wynika z doświadczeń wielu krajów, społeczeństwo może istotnie wspierać krajowe organizacje ochrony roślin (tą rolę w Polsce pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – PIORiN) w ich działaniach prewencyjnych poprzez współuczestniczenie w wykrywaniu ognisk nowych chorób i szkodników, wpływając w ten sposób na redukcję szkód wyrządzanych przez agrofagi i zmniejszając zagrożenie fitosanitarne.


Informacje na temat identyfikowanych w terytorium Unii Europejskiej istotnych, nowych zagrożeń fitosanitarnych, tj. nowych czynników chorobotwórczych  i szkodników, które pomogą Państwu współuczestniczyć w działaniach PIORiN na rzecz ochrony zdrowotności roślin w Polsce dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania

Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 19.01.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 5.02.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 11.04.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 18.06.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 10.08.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 28.11.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 14.12.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 14.03.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 22.05.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 15.07.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 29.07.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 30.09.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 22.10.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 17.01.2020 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 17.01.2020 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 4.08.2020 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 6.11.2020 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (kwiecień 2021 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (kwiecień 2021 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (wrzesień 2021 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (styczeń 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (styczeń 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (czerwiec 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (sierpień 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (listopad 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (listopad 2022 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (marzec 2023 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (kwiecień 2023 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (lipiec 2023 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (lipiec 2023 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (styczeń 2024 r.)