Nr Dokumenty Data zamieszczenia
INFORMACJA DODATKOWA

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto są prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej ''Przetargowa.pl''

23.02.2023
DA.2.2.2023

22.02.2023
DA.2.1.2023

22.02.2023
WDA.272.3.2020

Dostawa czterech samochodów osobowych typu Kombivan dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

06.10.2020
WDA.272.2.2020

Zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w posiadaniu WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

22.09.2020
WDA.272.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na dostawę czterech samochodów osobowych dla WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

21.09.2020
WDA.2.5.2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących będących na wyposażeniu WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

29.05.2020
WDA 1.05.2020

Usługi telefonii stacjonarnej na liniach Orange bez zmian numerów oraz dostęp do Internetu DSL na potrzeby WIORiN w Poznaniu na okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

13.05.2020
WDA 2.4.2020

Usługa w zakresie ochrony fizycznej obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wraz z podległym terenem umiejscowionym przy ul. Grunwaldzkiej 250B w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

23.04.2020
WDA 3.4.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz podległych komórek terenowych przez okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

23.04.2020
1  2  3  4  5    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.10.2014 09:59
Data ostatniej aktualizacji informacji: 06.06.2017 14:38
Sprawdź historię zmian