Nr Dokumenty Data zamieszczenia
PLATFORMA ZAKUPOWA

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto są prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej. Proszę kliknąć w tytuł PLATFORMA ZAKUPOWA w celu uzyskania dalszych informacji.

19.04.2023
DA.2.2.2023

22.02.2023
DA.2.1.2023

22.02.2023
WDA.272.3.2020

Dostawa czterech samochodów osobowych typu Kombivan dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

06.10.2020
WDA.272.2.2020

Zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w posiadaniu WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

22.09.2020
WDA.272.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na dostawę czterech samochodów osobowych dla WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

21.09.2020
WDA.2.5.2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących będących na wyposażeniu WIORiN w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

29.05.2020
WDA 1.05.2020

Usługi telefonii stacjonarnej na liniach Orange bez zmian numerów oraz dostęp do Internetu DSL na potrzeby WIORiN w Poznaniu na okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

13.05.2020
WDA 2.4.2020

Usługa w zakresie ochrony fizycznej obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wraz z podległym terenem umiejscowionym przy ul. Grunwaldzkiej 250B w Poznaniu. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

23.04.2020
WDA 3.4.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz podległych komórek terenowych przez okres 12 m-cy. Proszę kliknąć numer postępowania w celu uzyskania dalszych informacji.

23.04.2020
1  2  3  4  5    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.10.2014 09:59
Data ostatniej aktualizacji informacji: 06.06.2017 14:38
Sprawdź historię zmian