Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich

     Skargi, wnioski, petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie tworzą wspólną kategorię "sygnałów obywatelskich". Termin ten oznacza wszystkie kategorie sygnałów, o których mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego; obejmuje także listy kierowane przez obywateli do urzędu. O tym, czy pismo jest wnioskiem, skargą czy petycją, decyduje jego treść, a nie nazwa.

    Wojewódzki Inspektor lub zastępcy Wojewódzkiego Inspektora oraz kierownicy oddziałów lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00. Gdy poniedziałek przypada w dzień wolny od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

    Każdy obywatel składający sygnał, ma możliwość zastrzeżenia - do wiadomości urzędu - swoich danych osobowych. Informujemy także, iż nie rozpatrujemy pism anonimowych.

   Wojewódzki Inspektorat w pełni respektuje prawa osób ze specjalnymi potrzebami, zapewniamy dostęp do budynku i toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Ze względów organizacyjnych i konieczność reagowania na inne specjalne potrzeby klientów (np. zapewnienie tłumacza języka migowego), prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu takich osób.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 02.09.2014 07:57
Data aktualizacji informacji: 30.01.2023 10:01
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd