Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział finansowy

e-mail:

 

Małgorzata Mieczyńska

Główny Księgowy

tel. 61 860 59 23

tel. 601 994 831

Grażyna Prech
Zastępca Głównego Księgowego

tel. 61 860 59 52

tel. 607 987 238

Karolina Zalewska

Specjalista

tel.61 860 59 18

Ewa Grażyńska

Specjalista

tel.61 860 59 18

Paulina Garapuczyk

Specjalista

tel. 61 860 59 49

place@poznan.piorin.gov.pl

Anna Krzyżańska
Specjalista

tel. 61 860 59 49

Alicja Stawiarska-Turek

Specjalista

tel. 61 860 59 24

Zadania realizowane przez dział:

 1. Opracowywanie planów finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 3. Dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych, nadzór nad ich zgodnością z planem finansowym.
 4. Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 7. Przygotowywanie wniosków i decyzji dotyczących zmian w planie finansowym.
 8. Bieżąca analiza stanu zobowiązań i należności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 9. Przygotowywanie dokumentów do egzekucji należności.
 10. Prowadzenie ksiąg środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 861 z póź.zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 13. Współpraca w szczególności z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Narodowym Bankiem Polskim, służbami skarbowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań finansowych.
Zgłoś błąd