Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Statut

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i zapewnia realizację jego zadań i kompetencji. Przedmiotem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest nadzór nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Regulamin organizacyjny

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 11.09.2014 15:04
Data aktualizacji informacji: 26.10.2023 10:40
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd