Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wojewódzkiego Inspektora wynikają z Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz. U. z 2008 r. nr 133 poz. 849) oraz z regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Określono w nim wewnętrzną organizację urzędu, strukturę i zakres działania.

Decyzje administracyjne przygotowywane są zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wewnętrzne akty publicznoprawne stanowione przez Wojewódzkiego Inspektora przyjmują postać zarządzeń, regulaminów i instrukcji (patrz: Zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu)

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 11.09.2014 13:56
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd