Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrola w Laboratorium Wojewódzkim

Kontrola w Laboratorium Wojewódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzona w dniach 7 - 8 sierpnia br. przez głównego specjalistę z Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Kontrola z zakresu higieny pracy

Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r.. Zakres kontroli: "Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie z zakresu higieny pracy".

 

Pliki do pobrania

System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin - kontrola NIK

Kontrola przeprowadzana przez Delegaturę NIK w Poznaniu. Czas trwania kontroli od 11.04.2019 -

Zakres przedmiotowy kontroli (lata 2016-2018):

1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i nadzoru nad ich stosowaniem.

2. Realizacja zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i nadzoru nad ich stosowaniem.

3. Skuteczność systemu bezpieczeństwa wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i nadzoru nad ich stosowaniem.

4. Działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa obrotu i stosowania ŚOR.

Kontrola przeprowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Została przeprowadzona w dniach 10 - 11 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Kontrola przeprowadzona przez PSS-E w Poznaniu

Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniu 24 listopada 2017 r.. Zakres kontroli: "Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie z zakresu higieny pracy".

Pliki do pobrania

Kontrola przeprowadzona przez GIORiN

Zakres tematyczny kontroli obejmował ocenę działalności WIORiN w Poznaniu w zakresie poprawności prowadzenia analiz laboratoryjnych pod kątem obecności wirusów i organizmów wirusopodobnych patogenicznych dla roślin.

Audit prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Audit celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowości dokonywania zamówień publicznych w roku 2016.

Kontrola przeprowadzona przez GIORiN

Kontrola dokumentacji za rok 2016 i 2017 dotycząca:

- zwalczania organizmów kwarantannowych: postępowań w przypadku wykrycia organizmu szkodliwego oraz nadzoru nad wykonaniem obowiązku zwalczania,

- kontrola wewnętrzna w zakresie zdrowia roślin.

Kontrola archiwum zakładowego

Kontrola przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach.

Jednostka prowadząca: Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Termin kontroli: 17 - 18 maja 2017 r.

Pliki do pobrania

Kontrola prowadzona przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Przedmiotem kontroli jest ocena wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Termin kontroli: 13 października - 17 listopada 2016 roku.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

Jednostka prowadzająca: Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Termin kontroli: 07.03.2014

Pliki do pobrania

Realizacja wybranych zagadnień z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin

Jednostka prowadząca: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin kontroli: 11.03. - 13.03.2014

Pliki do pobrania

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie w zakresie higieny pracy

Jednostka prowadząca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Termin kontroli: 08.08.2014

Pliki do pobrania

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 04.09.2014 09:48
Data aktualizacji informacji: 04.09.2014 10:00
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd