Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Pliki do pobrania

Pierwszy przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika Ursus c-360, przyczepy rolniczej Autosan D-4lB oraz ładowacza Cyklop

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ogłasza pierwszy przetarg publiczny na sprzedaż ciągnika Ursus
C-360, przyczepy rolniczej Autosan D-478 oraz ładowacza Cyklop.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO.

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

Pliki do pobrania

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Fiat Uno

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ogłasza, że posiada do sprzedaży samochód Fiat Uno, rok produkcji 2002, cena 900,00 zł.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

UMORZENIE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), informuje, iż w III kwartale 2020 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów

Kwota umorzonej należności

Przyczyna umorzenia

Osoba prawna

758,60 zł

Uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji.

INFORMACJA O PLANOWANYCH POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. PONIŻEJ 30000 EURO (NETTO)

INFORMACJA o planowanych POSTĘPOWAniach O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 30000 EURO

UMORZENIE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), informuje, iż w IV kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów

Kwota umorzonej należności

Przyczyna umorzenia

Osoba prawna

43,50 zł

Uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji.

 

Umorzenie niepodatkowych należności budżetu państwa

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), informuje, iż w III kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów

Kwota umorzonej należności

Przyczyna umorzenia

Osoba prawna

43,50 zł

Uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji.

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 1200 zł, o ich zbyciu, sprzedaży (WDA 2613.1.2019).

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. przekraczających kwotę 30000 euro

Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. poniżej 30000 euro (netto)

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2017 r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zbyciu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 04.12.2014 09:57
Data aktualizacji informacji: 18.01.2016 09:45
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd