20 Marca 2023

UWAGA! BADANIA OPRYSKIWACZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA OD 4 MAJA 2023 ZNOWU OBOWIĄZKOWE! Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, że zmieniły się przepisy prawa dotyczące obowiązku posiadania aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( Dz.U. z 2023 r., poz. 412)  przywraca z dniem 4 maja 2023 r. obowiązek posiadania  aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz aktualnych zaświadczeń o przeprowadzeniu badania technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Art. 145 w/w ustawy uchyla art. 15zzzy ust. 2 i 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021, poz..2095), w związku z czym nie ma zastosowania 30-dniowy termin na uzupełnienie kwalifikacji i przebadanie sprzętu wskazany w art. 15zzzy ust. 2 i 4 wspomnianej ustawy.

Osoby, które nie posiadają aktualnych kwalifikacji, dokonujące zbycia środków ochrony roślin, nabywające środki ochrony roślin, wykonujące zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin oraz świadczące usługi doradcze muszą uzupełnić kwalifikacje, natomiast osoby, które wykorzystują sprzęt  do stosowania środków ochrony roślin nie posiadający aktualnych badań technicznych muszą poddać go okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej w terminie do 3 maja 2023 r. lub przed wykonaniem pierwszych z w/w czynności.

 

Autor tekstu: Bogumiła Zwierzchlewska

Autor zdjęć: Karolina Osuch-Wojdała, Paweł Matuszak, Paulina Migdalska-Kustosik

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności