13 Marca 2023

POSIEDZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO (PDO) Drukuj

W Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, Stacji Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO, w którym wzięli udział Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor oraz Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Agnieszka Sip i Radosław Grychowski. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe ma za zadanie dokonanie wyboru i określenie tzw. Listy Odmian Zalecanych (LOZ). PDO jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Na podstawie plonowania badanych polowo odmian roślin rolniczych oraz takich cech odmiany jak tolerancja lub odporność na choroby i szkodniki, tolerancja na warunki stresowe oraz mrozoodporność (dotyczy roślin ozimych), Zespół rekomenduje wpisanie na LOZ odmiany najwartościowsze do uprawy w warunkach klimatyczno – glebowych Wielkopolski. Informacje zawarte w opisie takich odmian ułatwiają rolnikom dokonania trafnego doboru odmian do uprawy. Przydatność odmiany do uprawy w miejscowych dla gospodarstwa warunkach, ma znaczenie dla zachowania zasad integrowanej ochrony roślin oraz rosnących kosztach produkcji rolnej i ograniczonym dostępie do chemicznych środków ochrony roślin i nawozów.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu doświadczeń PDO z roślinami jarymi w sezonie 2023 oraz ustaleniu do nich doboru odmian i stworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski na rok 2023 r. Wiceprzewodniczący Zespołu mgr inż. Adam Błochowiak Wojewódzki Inspektor zadeklarował, że w ramach poszerzenia dostępności wyników PDO na stronie internetowej WIORiN w Poznaniu zostanie umieszczone przekierowanie do Listy Odmian Zalecanych znajdującej się na stornach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Posiedzeniu prowadziła przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu PDO dr inż. Zofia Szalczyk.

 

Autor tekstu: Agnieszka Sip

Autor zdjęć: Justyna Rejmaniak, Magdalena Pawlak

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła
i odnośnika do adresu strony internetowej
http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności