21 Września 2021

KONFERENCJA „ IV WIELKOPOLSKIE ŚWIĘTO SOI” Drukuj

W sobotę 4 września br., w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współudziale wielu partnerów w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu zorganizowała konferencję podsumowującą tegoroczną edycję projektu upowszechniającego uprawę soi w południowej Wielkopolsce. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Namiot konferencyjny i stoiska wystawców zlokalizowano na  terenach  przy kościele św. Katarzyny. Konferencji towarzyszyła realizacja operacji promocyjnej „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Soja” Lokalni producenci i przetwórcy oferowali swoje produkty, w tym potrawy z soi. Bardzo ciekawym punktem spotkania była lustracja pól produkcyjno-wdrożeniowych w gospodarstwie Pana Jana Chlasty. Na plantacji o powierzchni 16 hektarów uprawianych jest w tym roku 18 odmian soi z różnych grup wczesności. Pan Jan Chlasta przywiązuje wielką wagę do ograniczenia stosowania w uprawie soi chemicznych środków ochrony roślin, stąd większość zabiegów ograniczających zachwaszczenie oparte jest na dbałości o kulturę gleby, agrotechnice i zabiegach mechanicznych. Trzeba przyznać, że te czynności w gospodarstwie są opanowane do perfekcji, a plantacje  soi były wolne od chwastów. W konferencji uczestniczyli licznie zebrani rolnicy, władze samorządowe  z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pracownicy państwowych służb doradczych, przedstawiciele firm hodowlano – nasiennych oraz zaopatrzenia rolniczego. Prasę rolniczą reprezentowali min. redaktorzy naczelni miesięczników Topagrar – Karol Bujoczek i Nowoczesnej Uprawy dr Żaneta Fidler. W programie konferencji swoje wystąpienia przestawili min. Justyna Rejmaniak z COBORU na temat odmian soi wpisanych, na podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Wielkopolsce, na  Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w naszych warunkach glebowo – klimatycznych. Na temat zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin i nawozów, w świetle bezpieczeństwa żywności oraz czekających nas ograniczeń wynikających z regulacji prawnych proponowanych przez organy Unii Europejskiej w tzw. „Zielonym ładzie”, mówił Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Adam Błochowiak. Wystąpienie wywołało żywą dyskusję rolników na temat kurczącego się gwałtownie doboru środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania organizmów szkodliwych w poszczególnych uprawach.

 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Błochowiak

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie