09 Marca 2023

63 SESJA NAUKOWA INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W POZNANIU Drukuj

W dniach 15-16.02.2023r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin ‒ 63. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ Państwowego Instytutu Badawczego. Tematem przewodnim Konferencji były ,,Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”. W drugim dniu zorganizowano panel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – „Postęp i edukacja w ochronie roślin”, który prowadził Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN Sylwia Jurkiewicz.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Radosław Grychowski oraz Zastępca Kierownika Działu Ochrony Roślin i Nawozów Paulina Migdalska-Kustosik, w ramach ww. panelu przygotowali referat pt. „Akcja i edukacja – działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa podejmowane w celu ochrony zapylaczy”. Podczas referatu Paulina Migdalska-Kustosik omówiła działania podejmowane przez pracowników WIORiN w Poznaniu w celu wyjaśniania upadków rodzin pszczelich. W dalszej części referatu przedstawiła przedsięwzięcia WIORiN w Poznaniu dążące do zapobiegania zatruciom pszczół oraz propagowania zachowań zwiększających ich liczebność. Referat zakończyła otwartym pytaniem o przyszłość pszczół.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całego referatu, który dostępny jest na kanale YouTube Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB:

https://www.youtube.com/watch?v=OjdKPIYHndA

 

Autor tekstu: Katarzyna Florczyk

Autor zdjęć: Radosław Grychowski, Katarzyna Florczyk

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności