Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dostęp do informacji publicznej

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Wojciech Gawryś
Data publikacji informacji: 07.08.2014 13:29
Data aktualizacji informacji: 03.03.2017 10:35
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd