Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Oddziały terenowe - wiorin olsztyn

Oddział Obsługiwane powiaty
Bartoszyce bartoszycki, lidzbarski
Braniewo braniewski
Elbląg M. Elbląg, elbląski
Działdowo działdowski
Ełk ełcki
Giżycko giżycki, węgorzewski
Gołdap gołdapski
Kętrzyn kętrzyński, mrągowski
Nidzica nidzicki
Nowe Miasto Lubawskie iławski, nowomiejski
Olecko olecki
Olsztyn M. Olsztyn, olsztyński
Ostróda ostródzki
Pisz piski
Szczytno szczycieński

 

 

Oddział powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego w Bartoszycach


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
tel. 885 593 618

tel. 885 593 619
tel. 885 593 620

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : bartoszycki, lidzbarski

Pracownicy:

 1. Maria Chojnacka - kierownik oddziału

 2. Katarzyna Suszko - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Małgorzata Tarczewska - nadzór fitosanitarny, nadzór nasienny

 4. Mirosław Stupienko - ochrona roślin i nawozy

 5. Bożena Bukowska-Czeczko - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu braniewskiego w Braniewie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
tel. 606 638 578

tel. 662 280 077

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : braniewski

Pracownicy:

 1. Ewa Nadziejko - p.o kierownik oddziału

 2. Monika Winiarska - nadzór fitosanitarny

 3. Barbara Mgłosiek - nadzór nasienny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w Elblągu


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Żuławska 2e
82-300 Elbląg
tel. 668 043 287

tel. 885-593-629

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : elbląski, M. Elbląg

Pracownicy:

 1. Roman Rokicki -   kierownik

 2. Jerzy Sielicki -  ochrona roślin i nawozy

 3. Ireneusz Dorniak - ochrona roślin i nawozy, nadzór nasienny

 4. Bożena Kopeć - nadzór fitosanitarny

 5. Marta Rosikiewicz - nadzór nasienny

 

 

Oddział powiatu działdowskiego w Działdowie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Księżodworska 1
13-200 Działdowo

tel. 662 046 566

tel. 885 593 627

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : działdowski

Pracownicy:

 1. Paweł Markowski - kierownik

 2. Ewa Nowakowska - nadzór fitosanitarny

 3. Ewelina Biema - ochrona roślin i nawozy, nadzór fitosanitarny

   

 

 

Oddział powiatu ełckiego w Ełku


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Wojska Polskiego 48D
19-300 Ełk
tel: 885 593 632
tel: 885 593 633

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : ełcki

Pracownicy:

 1. Anna Kilewska - p.o. kierownika oddziału

 2. Jarosław Dyszkiewicz - nadzór nasienny, fitosanitarny

 3. Magda Żukowska - ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu giżyckiego i węgorzewskiego w Giżycku


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Łuczańska 1
11-500 Giżycko
tel. 698 649 759

tel. 885-593-634

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : giżycki, węgorzewski

Pracownicy:

 1. Anna Wasilewska - kierownik 
 2. Anna Bondaruk - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Sylwia Kamieniecka - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny

 4. Natalia Komosa - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap

tel. 668 446 945

tel. 885-593-637

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : gołdapski

Pracownicy:

 1. Agnieszka Dojlido-Wutkie - kierownik oddziału

 2. Leszek Ćwik - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Patrycja Jastrzębska - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin nawozy

 

 

Oddział powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego w Kętrzynie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Powstańców Warszawy 3
11-400 Kętrzyn

tel. 662 045 706

tel. 885-593-641

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : kętrzyński, mrągowski

Pracownicy:

 1. Anna Smakosz - kierownik
 2. Jadwiga Kowalczyk - starszy inspektor
 3. Piotr Sajkowski - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Dariusz Olszewski - ochrona roślin i nawozy

 5. Patrycja Piekarska - ochrona roślin i nawozy

 

Oddział powiatu nidzickiego w Nidzicy


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Olsztyńska 28
13-100 Nidzica
tel. 662 045 529

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : nidzicki

Pracownicy:

 1. Wojciech Kobus - kierownik oddziału

 2. Mirosława Radzymińska - nadzór fitosanitarny

 3. Andrzej Zakrzewski - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Beata Sinoradzka - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 5. Bartosz Sinoradzki - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Jagiellońska 24d
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 885 593 645

tel. 885 593 646

tel. 885 593 647

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : iławski, nowomiejski

Pracownicy:

 1. Rafał Mirosław - p.o. kierownika oddziału

 2. Beata Jędrychowska-Nehring - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny

 3. Agnieszka Krotowska -  nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Elżbieta Maćków - nadzór fitosanitarny, nadzór nasienny

 5. Szymon Sonnenfeld - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 6. Ryszard Maćków - konserwator

 

 

Oddział powiatu oleckiego w Olecku


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Armii Krajowej 9
19-400 Olecko

tel. 662 047 210

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : olecki

Pracownicy:

 1. Marianna Czaplicka - kierownik oddziału

 2. Katarzyna Jurewicz - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Beata Andryszczyk - nadzór fitosanitarny i nasienny

 

 

Oddział miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego w Olsztynie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel. 698 612 432

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : olsztyński, M. Olsztyn

Pracownicy:

 1. Artur Chodup - p.o. kierownika oddziału

 2. Marek Hermanowski - nadzór nasienny

 3. Jerzy Rossa - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin
  i nawozy

 4. Ewa Semerak - nadzór fitosanitarny

 

 

Oddział powiatu ostródzkiego w Ostródzie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda

tel. 662 043 474

tel. 885-593-653

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : ostródzki

Pracownicy:

 1. Jerzy Rymaszewski - kierownik oddziału

 2. Jolanta Leszczewska - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin
  i nawozy

 3. Olga Kowalkowska - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Paweł Borowski - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 5. Janusz Malinowski - ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu piskiego w Piszu


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Warszawska 21
12-200 Pisz
tel. 662 046 584

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : piski

Pracownicy:

 1. Agnieszka Litwińska - kierownik oddziału

 2. Halina Majk - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Małgorzata Zach - nadzór fitosanitarny

 

 

Oddział powiatu szczycieńskiego w Szczytnie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Korczaka 1
12-100 Szczytno
tel. 662 047 290

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : szczycieński

Pracownicy:

 1. Anna Sztymelska - kierownik oddziału

 2. Krzysztof Kordek - nadzór fitosanitarny

 3. Katarzyna Kruczyk - ochrona roślin i nawozynadzór fitosanitarny

 4. Patrycja Jankiewicz - ochrona roślin nawozynadzór fitosanitarny

 

 

Zgłoś błąd