Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddziały terenowe - wiorin olsztyn

Oddział Obsługiwane powiaty
Bartoszyce bartoszycki, lidzbarski
Braniewo braniewski
Elbląg M. Elbląg, elbląski
Działdowo działdowski
Ełk ełcki
Giżycko giżycki, węgorzewski
Gołdap gołdapski
Kętrzyn kętrzyński, mrągowski
Nidzica nidzicki
Nowe Miasto Lubawskie iławski, nowomiejski
Olecko olecki
Olsztyn M. Olsztyn, olsztyński
Ostróda ostródzki
Pisz piski
Szczytno szczycieński

 

 

Oddział powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego w Bartoszycach


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
tel. 885 593 618

tel. 885 593 619
tel. 885 593 620

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : bartoszycki, lidzbarski

Pracownicy:

 1. Maria Chojnacka - kierownik oddziału

 2. Katarzyna Suszko - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Małgorzata Tarczewska - nadzór fitosanitarny, nadzór nasienny

 4. Mirosław Stupienko - ochrona roślin i nawozy

 5. Bożena Bukowska-Czeczko - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu braniewskiego w Braniewie


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Królewiecka 55
14-500 Braniewo
tel. 885 593 624

tel. 885 593 625

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : braniewski

Pracownicy:

 1. Beata Kocyba - kierownik oddziału

 2. Monika Winiarska - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Barbara Mgłosiek - nadzór nasienny, ochrona roślin i nawozy

 4. Marta Borkowska-Kuk - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu działdowskiego w Działdowie


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Księżodworska 1
13-200 Działdowo

tel. 885 593 626

tel. 885 593 627

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : działdowski

Pracownicy:

 1. Paweł Markowski - kierownik

 2. Ewa Nowakowska - nadzór fitosanitarny

 3. Ewelina Biema - ochrona roślin i nawozy, nadzór fitosanitarny

 4. Kamila Łada - nadzór fitosanitarny i nasienny

   

 

 

Oddział miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w Elblągu


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Żuławska 2e
82-300 Elbląg
tel. 885 593 628

tel. 885 593 629

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : elbląski, M. Elbląg

Pracownicy:

 1. Ireneusz Dorniak - kierownik

 2. Jerzy Sielicki -  ochrona roślin i nawozy

 3. Bożena Kopeć - nadzór fitosanitarny

 4. Marta Rosikiewicz - nadzór nasienny

 5. Agnieszka Libura - nadzór fitosanitarny

 

 

Oddział powiatu ełckiego w Ełku


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Wojska Polskiego 48D
19-300 Ełk
tel: 885 593 632
tel: 885 593 633

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : ełcki

Pracownicy:

 1. Justyna Kosińska - kierownik

 2. Magda Żukowska - ochrona roślin i nawozy

 3. Anna Włodkowska - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu giżyckiego i węgorzewskiego w Giżycku


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Łuczańska 1
11-500 Giżycko

tel. 885 593 634

tel. 885 593 635

tel. 885 593 636

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : giżycki, węgorzewski

Pracownicy:

 1. Anna Wasilewska - kierownik 
 2. Sylwia Kamieniecka - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny

 3. Robert Korzyb - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Klaudia Baran - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 5. Ewa Warchoł - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap

tel. 885 593 637

tel. 885 593 638

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : gołdapski

Pracownicy:

 1. Agnieszka Dojlido-Wutkie - kierownik oddziału

 2. Leszek Ćwik - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Patrycja Jastrzębska - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin nawozy

 4. Elżbieta Karmiłowicz - ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego w Kętrzynie


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Powstańców Warszawy 3
11-400 Kętrzyn

tel. 885 593 639

tel. 885 593 640

tel. 885 593 641

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : kętrzyński, mrągowski

Pracownicy:

 1. Piotr Sajkowski - kierownik

 2. Jadwiga Kowalczyk - starszy inspektor
 3. Dariusz Olszewski - ochrona roślin i nawozy

 4. Patrycja Piekarska - ochrona roślin i nawozy

 

Oddział powiatu nidzickiego w Nidzicy


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Olsztyńska 28
13-100 Nidzica
tel. 885 593 642

tel. 885 593 643

tel. 885 593 644

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : nidzicki

Pracownicy:

 1. Wojciech Kobus - kierownik oddziału

 2. Mirosława Radzymińska - nadzór fitosanitarny

 3. Andrzej Zakrzewski - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 4. Beata Sinoradzka - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 5. Bartosz Sinoradzki - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Jagiellońska 24d
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 885 593 645

tel. 885 593 646

tel. 885 593 647

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : iławski, nowomiejski

Pracownicy:

 1. Szymon Sonnenfeld - kierownik

 2. Beata Jędrychowska-Nehring - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny

 3. Elżbieta Maćków - nadzór fitosanitarny, nadzór nasienny

 4. Ewelina Olęcka - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 5. Wojciech Kirzeniewski - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 6. Ryszard Maćków - konserwator

 

 

Oddział powiatu oleckiego w Olecku


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Armii Krajowej 9
19-400 Olecko

tel. 885 593 648

tel. 885 593 649

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : olecki

Pracownicy:

 1. Marianna Czaplicka - kierownik oddziału

 2. Katarzyna Jurewicz - nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Beata Andryszczyk - nadzór fitosanitarny i nasienny

 

 

Oddział miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego w Olsztynie


Godziny pracy 730-1530

poniedziałek-piątek

 

ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel. 885 593 650

tel. 885 593 651

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : olsztyński, M. Olsztyn

Pracownicy:

 1. Artur Chodup - kierownik oddziału

 2. Weronika Engler-Karcz - nadzór fitosanitarny
 3. Alicja Samsel - ochrona roślin i nawozy

 4. Ewa Semerak - nadzór fitosanitarny

 

 

Oddział powiatu ostródzkiego w Ostródzie


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda

tel. 885 593 653

tel. 885 593 654

tel. 885 593 655

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : ostródzki

Pracownicy:

 

 1. Paweł Borowski - kierownik oddziału

 2. Olga Kowalkowska - nadzór nasienny, nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 3. Janusz Malinowski - ochrona roślin i nawozy

 4. Agnieszka Krotowska -  nadzór fitosanitarny, ochrona roślin i nawozy

 

 

Oddział powiatu piskiego w Piszu


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Warszawska 21
12-200 Pisz
tel. 885 593 656

tel. 885 593 657

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : piski

Pracownicy:

 1. Agnieszka Litwińska - kierownik oddziału

 2. Małgorzata Zach - nadzór fitosanitarny

 3. Sylwester Konopka - nadzór fitosanitarny

 

 

Oddział powiatu szczycieńskiego w Szczytnie


Godziny pracy:

poniedziałek  730-1800

wtorek-piątek 730-1530

 

ul. Korczaka 1
12-100 Szczytno
tel. 885 593 658

tel. 885 593 659

tel. 885 593 661

Mapa dojazdu: Google Maps

Obsługiwane powiaty : szczycieński

Pracownicy:

 1. Anna Sztymelska - kierownik oddziału

 2. Katarzyna Kruczyk - ochrona roślin i nawozynadzór fitosanitarny

 3. Patrycja Jankiewicz - ochrona roślin nawozynadzór fitosanitarny

 

 

Zgłoś błąd