Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

  

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

 

Załącznik do wniosku - typ towaru rodziny rodzaje gatunki

Klauzula informacyjna do wniosku
   Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu / reeksportu
  

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego przedeksportowego

  Wniosek o wydanie paszportów roślin

Dział Nadzoru Nasiennego

Obrót materiałem siewnym
  

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli

 

Załącznik do zgłoszenia - typ towaru rodziny rodzaje gatunki 

    
Klauzula informacyjna do zgłoszenia
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
   
Ocena materiału siewnego
  Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej.
   Upoważnienie do składania wniosku o dokonanie oceny
   
Udzielenie akredytacji
  Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób materiału siewnego z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka
  Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej roślin rolniczych
   
Ocena materiału szkółkarskiego
  Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
  Arkusz do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
   
Wnioski o wydanie etykiet i plomb oraz paszportów / etykiet
  Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
  Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
  Wniosek o wydanie etykiet urzędowych i plomb dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie
  Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej/tożsamości
   
Rolnictwo ekologiczne
  Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
  Oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Inspektoratu oraz na stronie:

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_olsztyn/informacja_rodo_olsztyn.pdf

Zgłoś błąd