04 Listopada 2022

WARSZTATY DLA LIDERÓW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Drukuj

25 października br. byliśmy uczestnikami  warsztatów dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji Żywność Wysokiej Jakości Województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

Realizacja inicjatywy finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Inteligentne specjalizacje (ang. smart specialisation) to idea zaproponowana przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 promująca rozwój regionów/krajów poprzez sektory gospodarki oparte na wiedzy, będące źródłem przewag konkurencyjnych.

 

Przez specjalizację żywność wysokiej jakości rozumiana jest specjalizacja bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa w regionie (posiadającego jeden z najwyższych wskaźników produktywności w Polsce). Wokół produkcji żywności region rozwinął bardzo silną specjalizację naukową z mocnym zapleczem naukowo-badawczym. Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartym o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. Jest ona zbieżna z prozdrowotnymi potrzebami konsumentów.

 

Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub przetwórstwem żywności, a także start-upów, instytucji naukowych zajmujących się tematyką innowacyjności i sektora rolno- spożywczego, stowarzyszeń i fundacji promujących rozwój konkurencyjności i innowacyjności oraz instytucji administracji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W ramach warsztatów rozmawialiśmy o silnych i słabych stronach, szansach oraz zagrożeniach dla sektora rolno-spożywczego w województwie, a także tym jak samorząd województwa może wspierać przedsiębiorstwa z Państwa branży, dobrych praktykach współpracy biznesu z nauką  oraz  potencjalnych szansach na pozyskanie dofinansowania publicznego, a także o najciekawszych wdrażanych innowacjach i nowych technologiach zmieniających ten sektor.

 

 

Więcej informacji na stronie www.zywnoscwim.pl.

 

Źródła:

https://invest.warmia.mazury.pl/specjalizacje-regionu/zywnosc-wysokiej-jakosci/

https://enkyconsulting.com/rusza-rekrutacja-na-liderow-specjalizacji-zywnosc-wysokiej-jakosci-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/


lista aktualności