11 Listopada 2022

O zdrowiu roślin i komunikacji na spotkaniu inspektorów w Olsztynie Drukuj

15 listopada br., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, inspektorzy z całego województwa warmińsko-mazurskiego zajmujący się kontrolami zdrowia roślin spotkali się by porozmawiać o nowych przepisach prawa UE dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych ziemniaka, w tym o nowych zasady przemieszczania polskich ziemniaków do innych państw Unii Europejskiej.

 

Wśród omawianych spraw, znalazły się regulacje prawne określone w rozporządzeniach Wykonawczych Komisji (UE):

  • 2022/1194 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus,
  • 2022/1192 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Globodera rostochiensis, Globodera pallida,
  • (UE) 2022/1195 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum.

 

Poznawaliśmy również  najważniejsze aspekty nowego zadania PIORiN – wystawiania elektronicznych świadectw fitosanitarnych w międzynarodowym systemie TRACES NT oraz raportowania wykryć agrofagów kwarantannowych i agrofagów objętych środkami, zakwestionowań przesyłek przemieszczanych w obrębie UE.

 

Ciągle staramy się poprawiać naszą komunikację z Państwem. Dlatego ciekawym punktem tych warsztatów było wysłuchanie wykładu wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Psychologia pisma urzędowego – forma przekazania informacji z poszanowaniem odbiorcy” prezentowanego online na IV Forum Prostego Języka „Prosto i kropka”.


lista aktualności