Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Biuro podawcze, informacja

tel. 61 860-59-00
Sekretariat tel. 61 860-59-11
fax 61 860-59-12

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

 

 

 

Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo  klientów Inspektoratu oraz pracowników, proszę o maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w naszym urzędzie. Osobista wizyta klienta, wyłącznie w sprawie niecierpiącej zwłoki, jest możliwa po wcześniejszym  uzgodnieniu jej z pracownikami właściwej komórki organizacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw mogą Państwo dostarczać, w miarę możliwości, za pomocą poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną na adresy poczty mailowej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP, a sprawy będą przez pracowników rozpatrywane.

 

Dane adresowe i telefoniczne znajdują się w zakładce "Struktura organizacyjna" lub tutaj.

WIORiN Poznań nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marta Krajewska

e-mail: 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

  1. Piotr Mendelewski
  2. Emilia Nikiel
  3. Paulina Migdalska-Kustosik
  4. Joanna Madaj-Stróżyk

tel.: 61 860-59-19

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd