Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORIN w Warszawie

 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z prośbą do naszych Klientów o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, zarówno w siedzibie w Warszawie-Wesołej, jak i w naszych oddziałach terenowych.

Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem:

poczty, na adres: WIORiN w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła,

platformy ePUAP, adres skrytki: 20a5sgu6ef

Pozostałe dane adresowe i telefoniczne znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
tel. 22 773-53-29; 773-59-08,
fax 22 773-59-09

ePUAP: 20a5sgu6ef

godziny pracy 730-1530

 


 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie uczestniczy w projekcie „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 


REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Strona WIORiN Warszawa jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

Koordynator do Spraw Dostępności: 

 

Michał Jakubowski

 

Ewelina Gawrońska

 

Do zadań Koordynatorów należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Inspektoratu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawianie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin  i Nasiennictwa w Warszawie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (30.03.2021)


 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanisław Skurzak

Redakcja strony wiorin warszawa

  1. Stanisław Skurzak
  2. Marzena Jurgilewicz
  3. Halina Gniado
  4. Michał Jakubowski

tel.: 22 773-59-08

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Warszawa
Zgłoś błąd