Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Lublinie

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6
Sekretariat tel. 81 744-03-26
fax 81-744-73-63

godziny pracy 730-1530

   

Strona WIORiN Lublin jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 


   

 
 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI INTERESANTA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

 

W związku  z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem:

  • poczty: WIORiN w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin,

  • platformy ePUAP, adres skrytki: /WIORINLUBLIN/skrytka

 

Pozostałe dane adresowe i telefoniczne znajdują się w zakładce kontakt.

 

 

Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie jest Zbigniew Gąsiński. Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych to:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH​ - Ogólna klauzula


Funkcje Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie pełnią:

- Pani Anna Skoczylas, kierownik Działu Administracyjnego,

- Pani Joanna Jarocka- Skrzypik, specjalista.


W bieżącym roku WIORiN w Lublinie nie będzie prowadził na terenie województwa lubelskiego sygnalizacji terminów wykonania zabiegów zwalczających agrofagi oraz nie będą zamieszczane komunikaty sygnalizacyjne w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów (ISSA).


Informacje:


ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU CHROŃ PSZCZOŁY - PLAKAT

 

ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU CHROŃ PSZCZOŁY - ULOTKA


Egzamin na odległość - forma elektroniczna


Ulotki Brexit


Brexit_Export


Brexit_Import_ulotka


Brexit_PrzedsiebiorcyPlan zabiegów agrolotniczych WIORiN w Lublinie


Decyzja - zatwierdzenie planu zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego obejmujący zabieg na sośnie pospolitej przeciwko brudnicy mniszce w lasach na terenie Nadleśnictwa Puławy

Załącznik - DecyzjaBarszcz Sosnowskiego ulotka - Ulotka (kliknij aby pobrać)Informacja dla producentów i rolników

 

W przypadku składania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie wniosków dotyczących podjęcia przez Inspektorat działań ustawowych (np.: wpisu do ewidencji, wpisu do rejestru, oceny materiału siewnego, wydania świadectw fitosanitarnych, wydania paszportów roślin, składania zleceń na przeprowadzenie kontroli, zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin itd.) należy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 w/w Rozporządzenia i obejmuje dane, które nie wynikają z przepisów prawa, ale są niezbędne do ujęcia w Zintegrowanym Systemie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz usprawniają komunikację z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Załącznik: Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


 


 

Redakcja strony wiorin lublin

 

Adrian Warchoł


Marek Wylaź


Grażyna Górska


Agnieszka Boczkowska


Radosław Kuźniar


Joanna Jarnicka

 (tylko do kontaktu z redakcją)

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Lublin

Laboratorium Wojewódzkie


Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Lublinie prowadzi działalność diagnostyczną:

- w Laboratorium Fitosanitarnym w Radzyniu Podlaskim, 

- w Laboratorium Fitosanitarnym w Lublinie, 

- w Pracowni Oceny Nasion w Lublinie. 

Laboratorium realizuje zadania Inspektoratu związane z nadzorem nad zdrowiem roślin (badanie laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kwarantannowych i regulowanych) oraz laboratoryjną oceną materiału siewnego.

Laboratorium wykonuje analizy zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA, protokołami diagnostycznymi Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), obowiązującymi rozporządzeniami oraz zarządzeniami i wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W celu zwiększenia zaufania oraz podniesienia kompetencji Laboratorium dostosowano sposób wykonywania i dokumentowania analiz do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Dla metod wykonywanych najczęściej opracowano procedury badawcze zgodne z obowiązującymi przepisami. ( Oferta Laboratorium).

 

 

 

 

Od dnia 31.01.2013 Laboratorium Wojewódzkie posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1410 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 1410) na wybrane procedury badawcze (Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr 1410). 

Zgłoś błąd