Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN we Wrocławiu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
Sekretariat tel. 71 371-84-35;
fax 71 371-84-32

Adres skrytki ePUAP: /43a10stlv2/skrytka

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Wrocław jest jednocześnie stroną podmiotową BIP


Logo BIP     Link do serwisu Służby Cywilnej

 

 

Deklaracja dostępności WIORiN we Wrocławiu
Monika Kobusińska
Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
tel. 71/371-84-35 wew. 11
e-mail:
 

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie jedynie  do spraw koniecznych i pilnych wizyt w naszych jednostkach. W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (numery telefonów, adresy email znajdują się w zakładce kontakt).

 

Egzamin potwierdzający wiedzę niezbędną do prowadzenia ocen w celu wydawania paszportów roślin

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii od dnia 14.03.2020 r. do czasu odwołania epidemii WIORiN we Wrocławiu będzie przeprowadzał w każdy wtorek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00, egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin w formie elektronicznej (na odległość).


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do ww. egzaminu są zobowiązane do przesłania na adres e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl wypełnionej karty zgłoszenia (w formie skanu/zdjęcia lub w postaci pliku word), która jest dostępna na stronie internetowej. W e-mailu należy wskazać proponowaną datę i godzinę, o której mogłyby  zostać przesłane zdającemu podmiotowi testy. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej zostanie wystawiony rachunek za przeprowadzenie egzaminu (opłaty poniżej).

Ze szczegółami egzaminu należy się zapoznać na stronie www.piorin.gov.pl, na której znajduje się m.in. instrukcja dla podmiotów.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w kolejny wolny wtorek lub piątek następujący po dniu wpływu. Po zdaniu egzaminu podmiot otrzyma na wskazany adres e-mail skan zaświadczenia o zdanym egzaminie, a oryginał zostanie przekazany egzaminowanemu po zakończeniu okresu epidemii.

 

OPŁATY :

  • w związku z wejściem w życie od dnia 27.10.2020 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 września 2020 r. wsprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (…) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771) za przeprowadzenie ww. egzaminu pobierana jest opłata w wysokości 110 zł. Na podstawie rachunku wystawionego przez WIORiN we Wrocławiu, opłatę należy uiścić nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu na konto WIORiN we Wrocławiu - NBP O/Okr. we Wrocławiu nr 55 1010 1674 0035 8022 3100 0000 wpisując w tytule przelewu „Opłata za egzamin w dniu……., imię i nazwisko zdającego egzamin, rachunek nr...…….”

  • po zdanym egzaminie wydawane jest zaświadczenie . Podstawą wydania zaświadczenia jest uiszczenie opłaty w wysokości  17 zł. Opłatę należy uiszczać na konto Gminy Wrocław - PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 wpisując w tytule przelewu: „zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu” oraz imię i nazwisko zdającego egzamin.

 

Dowody zapłaty ww.opłat należy przesłać na adres dnf-wroclaw@piorin.gov.pl  nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu.

 

Redakcja strony wiorin wrocław

  1. Zbigniew Michalewski
  2. Aleksandra Polic
  3. Małgorzata Markiewicz
  4. Beata Nużka
  5. Anna Maciołek
  6. Mariusz Łuczyk

tel.: 71 371-84-35

 

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Wrocław
Zgłoś błąd