Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Kierownictwo

Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 

Tadeusz Łączyński
Zastępca Głównego Inspektora
 

Monika Rzepecka
Dyrektor Generalny

szczegóły...

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Organy PIORiN

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
  2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Zgłoś błąd