a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Sadzonki winorośli

Wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sadzonki przeznaczone do rozmnożeń i nasadzeń winorośli, spełniające wymagania w zakresie wytwarzania i jakości określone dla tego materiału siewnego.


Powrót do listy