a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Paszport roślin

Etykieta dołączona do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, poświadczającą, że spełniają one wymagania zdrowotności określone w ustawie o ochronie roślin


Powrót do listy