a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Partia materiału siewnego

Określona ilość:

  1. materiału siewnego odmiany jednolitą pod względem jej właściwości,
  2. materiału siewnego mieszanek o składzie kilku odmian lub gatunków roślin określonym przez prowadzącego obrót,
  3. jednostek materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego możliwą do zidentyfikowania ze względu na jego jednorodność i pochodzenie.

Powrót do listy