a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Państwo stowarzyszone

Oznacza państwo trzecie, które jest państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)


Powrót do listy