a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Państwo pochodzenia

  1. Państwo pochodzenia (obiektów objętych przepisami innych niż rośliny i produkty roślinne) - Państwo, na terenie którego obiekty objęte przepisami były pierwszy raz narażone na zanieczyszczenie przez organizmy szkodliwe.
  2. Państwo pochodzenia (przesyłki produktów roślinnych) - Państwo, na terenie którego uprawiano rośliny, od których pochodzi produkt roślinny.
  3. Państwo pochodzenia (przesyłki roślin) - Państwo, na terenie którego były uprawiane rośliny.

Powrót do listy